طراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرج
تحلیل بازار جهانی علم دستکاری کروموزوم

یک گروه تحلیل بازار، گزارش جدیدی تهیه کرده‌است که بازار جهانی سیتوژنتیک (علم دستکاری کروموزوم)، فناوری‌ها و ابداعات مربوطه و شرکت‌های فعال در این زمینه را مورد بررسی قرار داده‌است.

گروه تحلیل بازار ریسرچ اَند مارکت (Research and Market)، گزارش جدیدی تحت عنوان «سیتوژنتیک - فناوری‌ها، بازار و شرکت‌ها» تهیه کرده‌است.
filereader.php?p1=main_e962f83a5cc3dedb2
این گزارش مفهوم گسترده‌تری از سیتوژنتیک (علم مطالعه ساختمان کروموزوم‌ها) را بررسی می‌کند تا به توصیف ساختار کروموزوم و تشخیص ناهنجاری‌های مربوط به بیماری‌ها بپردازد. در عصر زیست‌شناسی مولکولی، از این مفهوم تحت‌عنوان سیتوژنتیک مولکولی نیز یاد می‌شود. دامنه سیتوژنتیک شامل فناوری‌های متعددی مانند دورگه‌سازی در محل فلورسنت (FISH)، دورگه‌سازی ژنومی تطبیقی (CGH) و پیوندزنی فلورسانس چندرنگ است. سیتوژنتیک مولکولی شامل استفاده از نانوزیست‌فناوری، ریزآرایه‌ها و واکنش سریع زنجیره پلیمری، در تصویربرداری داخل بدن و تشخیص مولکولی است.
دورگه‌سازی در محل فلورسنت، مهم‌ترین فناوری در سیتوژنتیک است. بسیاری از ابداعات در این گزارش شرح داده‌شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از FISH تک‌کپی، FISH در داخل بدن (تصویربرداری اسیدهای نوکلئیک در سلول‌های زنده) و FISH مبتنی بر نانوفناوری.
فناوری ریزآرایه مبتنی بر تراشه‌های زیستی، سرعت تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی را که در حال حاضر توسط فناوری FISH بررسی می‌شود، افزایش می‌دهد. دیگر فناوری‌های مهم ژنومی، آرایه‌بندی ژنوم و تجزیه‌وتحلیل مستقیم مولکولی هستند. تجزیه‌وتحلیل ژن تک‌سلولی، درک دقیق‌تری را از عوامل بیماری‌زای انسانی فراهم می‌کند.
فناوری‌های مرتبط با تصویربرداری مولکولی، شامل تصویربرداری نوری، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و روش‌های پزشکی هسته‌ای است. تومورگرافی با تابش پوزیترون (PET) از روش‌های حساس و خاص برای تصویربرداری مسیرهای مولکولی در داخل بدن انسان است. نانوفناوری، توسعه فناوری تصویربرداری تک‌مولکولی را تسهیل کرده‌است. میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) تبدیل به یک روش اثبات‌شده، برای تصویربرداری تک‌مولکول‌های زیستی، تحت شرایط فیزیولوژیکی (عملکرد سامانه‌های زنده) شده‌است. سیستم میکروسکوپ کاوشگر (SPM) به‌عنوان یک ابزار مهم برای بررسی غیرتهاجمی سیستم زیست‌مولکولی در شرایط آزمایشگاهی است و به‌منظور بهبود فناوری FISH استفاده شده‌است. نمونه دیگری از استفاده از نانوزیست‌فناوری، کاوشگر FISH نقطه کوانتومی (QD) است که توان تشخیص تا سطح مولکولی را دارد.
این گزارش شامل خلاصه‌ای از مشخصات 69 شرکت مربوط به سیتوژنتیک، به همراه 79 شرکت همکار است و شرکت‌های درحال‌توسعه فناوری‌های نوین و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده تجهیزات، خدمات و مواد در آن شناسایی شده‌اند.

منبع : http://www.azonano.com/

تاریخ درج : سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۴
برخی از مشتریان ما
طراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرج
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شاه توت سیستم‌‌ می‌باشد
طراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرجطراحی سایت کرج | طراحی وب سایت کرج | طراحی سایت در کرج | سئو کرج
امیر مشهدیshahtootsystem.irshahtootsystem.ir - ساشافخخفسغسفثئ.هق - صصص.ساشافخخفسغسفثئ.هق